GDPR

Protectia datelor personale si politica de confidentialitate

In conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), SC MANOR LABORATORY CENTER are obligatia de a prelucra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

MANOR LABORATORY CENTER prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, colectate direct de la dumneavoastra, prin mijloace automatizate (Cererea de oferta, Oportunitati de cariere in cadrul Manor Laborator prin transmiterea CV-ului).

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre MANOR LABORATORY, in scopul comunicarii cu dumneavoastra, in vederea transmiterii unei oferte, incheierii de contracte sau stabilirii unui interviu de angajare.

MANOR LABORATORY CENTER poate retine informatiile cu caracter personal pe care utilizatorii le furnizeaza prin intermediul Site-ului, intr-o baza de date, cum ar fi baza de date cu clienti. Datele dumneavoastra personale vor fi pastrate de catre noi doar pe perioada cat acestea sunt folosite pentru a va putea raspunde intrebarilor, in vederea rezolvarii anumitor situatii, transmiterii de informatii, plati sau pentru a aduce imbunatatiri si servicii noi, supunandu-ne cerintelor legale si legislatiei in vigoare.

MANOR LABORATORY CENTER poate pastra rapoarte statistice generate prin utilizarea informatiilor colectate din Site o perioada indelungata, dar astfel de rapoarte nu vor fi folosite in niciun alt mod care ar putea sa afecteze protectia datelor cu caracter personal sau intimitatea utilizatorilor.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiati de cele sapte drepturi: dreptul de acces, la rectificare, la stergerea datelor, la restrictionarea prelucarii, la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei proces individual automatizat. Totodata, aveti posibilitatea de a va adrea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu sediul in Bucuresti B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, Nr 28-30, Sector 1, cod postal 010336.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa pe adresa laboratorului nostru, Splaiul Unirii, nr.162, Clădire Laborator, Etaj 1, Sector 4, București sau prin utilizarea serviciilor de posta electronica la adresa office@manorlaborator.ro.